Musikgarten Musikgarten

BETHA'S MUSIK
                    a MusikGarten Program
617 Berkshire Drive  State College, PA 16803

  • facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • YouTube


 Summer Classes with Mr Paul                                      

                                               Family Music (0 - 3 1/2 years)
                        Thursdays 9:10 - 9:50 am (3 spots left)
                        Thursdays 6:00 - 6:40 pm (closed)
                    Fridays 9
:10 - 9:50 am (5 spots left)
                                            Fridays 10:10 - 9:50 am (closed)    
                        Saturdays 9:10 - 9:50 am (3 spots left)
 
        The Cycle of Seasons (3 1/2 - 5 years)
         Thursdays 10:10 - 10:55 am
         Thursdays  6:50 - 7:35 pm (closed)
         Saturdays 10:10 - 10:55 am
 
Thursday classes:                      Friday classes:                                   Saturday classes:
June 14, 21                                 June 15, 22                                         June 9, 16, 23 
July 5, 12, 26                              July 6, 13, 27                                      July 7, 28
Aug 2                                                    Aug 3                                                  Aug 4